Pertandingan Quizizz Online

1 April 2017 | Sabtu
3.00 petang – 5.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Sungai Pinang

Tujuan:
Matlamat pertandingan kuiz sains, matematik, sejarah, bahasa malaysia, pendidikan Islam, ICT untuk menyemai minat murid terhadap semua mata pelajaran itu dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains, matematik, sejarah, ICT, bahasa malaysia.

Kelebihan:
- Meningkatkan daya pemikiran kreatif dan kritis di kalangan murid.
- Menggalakkan murid menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
- Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran.

Perlaksanaan Aktiviti:
Pertandingan kuiz ini dianjurkan bagi meningkatkanpengetahuan dan penguasaan murid-murid serta menarik minat mereka dalammempelajari kedua-dua subjek ini dengan lebih baik lagi. Pertandingan inidirangka untuk mengurangkan jurang yang terdapat diantara murid-murid.


Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan: