Pertandingan Puzzle Online & Teka Silang Kata

25 Februari 2017 | Sabtu
9.00 pagi – 1.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Sungai Pinang

Tujuan:
Tujuan utama pertandingan ini adalah untuk merangsang minda dan tahap kecerdasan pelajar dan juga orang dewasa melalui penglihatan. Dalam pada itu, dengan adanya pertandingan ini budaya berfikir dapat dipupuk dalam diri mereka. Di akhir sesi, hampir kesemua peserta mampu menyiapkan cantuman puzzle yang telah diberikan.

Kelebihan:
- Merapatkan silaturahim antara staff PI1M dengan masyarakat.
- Melahirkan budaya berfikir dikalangan pelajar dan orang dewasa.
- Dapat memupuk budaya berfikir dan dapat meransang minda peserta.

Aktiviti Berkaitan:
- Pertandingan Puzzle Online.
- Pertandingan Teka Silang Kata Dewasa.


Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan: