Digi Maker Camp

21-22 April 2018 | Sabtu-Ahad
8.00 pagi – 6.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Sungai Pinang, Pulau Pinang

Tujuan:
MyMaker adalah inisiatif untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) yang menggabungkan pembangunan Internet of Things (IoT) untuk penggemar teknologi, pendidik, pemikir dan pelajar.

Kelebihan:
- Dapat menguji kepantasan berfikir dalam aktiviti coding komputer.
- Pelajar bersaing sesama rakan bagi mendapatkan markah yang paling tinggi.
- Mengenal teknologi baru iaitu Arduino.

Penglibatan:
Para pelajar.

Aktiviti Berkaitan:
Selain itu, aktiviti ini disertai oleh beberapa sekolah yang berdekatan dengan PI1M Sungai Pinang. Antaranya:
1. Sekolah Menengah Kebangsaan(SMK) Pondok Upeh, Pulau Pinang.
2. Sekolah Menengah Kebangsaan(SMK) Sacret Heart, Pulau Pinang.
3. Sekolah Menengah Kebangsaan(SMK) St. George, Pulau Pinang.

Digi Maker Camp ini dikendalikan daripada ARUS Academy dan beberapa orang fasilitator yang terlibat. Semoga Digi Maker Camp ini dapat memberikan seribu satu pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang teknologi Arduino.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan: