Taklimat Maklumat Palsu Di Karnival Sepakat Komuniti 1Malaysia

31 Mac 2018 | Sabtu
11.00 pagi – 1.00 petang | Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Salleh, Pulau Pinang

Tujuan:
Tujuannya adalah sebagai pembangunan pesat teknologi komunikasi dan multimedia serta peningkatan kadar penembusan jalur lebar Negara dikhuatiri menjejaskan nilai budaya bangsa Malaysia sekiranya langkah segera tidak diambil untuk membudayakan penggunaan Internet secara positif dengan berteraskan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Kelebihan:
- Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
- Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.
- Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru(bijak internet).

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Aktiviti Berkaitan:
Memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai bahayanya penyebaran maklumat palsu kerana ia merupakan musuh utama negara.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan: